Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2018-11-28 informacija dėl individualių apsaugos reglamentų

Vilniaus miesto savivaldybė gavo Kultūros paveldo departamento raštą dėl individualių apsaugos  reglamentų.

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

 

 

DĖL INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ

 

Informuojame, kad dramos teatro (15897), Vilniaus m., Gedimino pr. 4, individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas yra registruotas Kultūros vertybių registre.

Prašome vadovaujantis individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. ĮV-974 „Dėl kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punktu, apie tai paskelbti savivaldybės svetainėje.

Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Apie paskelbimą Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje, prašome informuoti Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos.

 

  1. e. direktoriaus pareigas Algimantas Degutis

       Skanuotą rašto kopiją žiūrėti čia:     KPD raštas