Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano koregavimas, keičiant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, sklype Užubalių g. 17 (kad. Nr. 0101/0170:2766)

 

Informacija apie pakartotinio susipažinimo su galiojančio detaliojo plano „Apie 15,3ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detalusis planas“ sprendinių koregavimu sklype Užubalių  g. 17

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 15,3ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sprendinių, sklype Nr. 20.3 (kad. Nr. 0101/0170:2766), Užubalių g. 17, koregavimas

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Detaliojo plano sprendiniai koreguojami LR teritorijų planavimo įstatymo, 28 straipsnio, 9 dalies pagrindu. 9 dalyje nurodoma: detaliuosiuose planuose (arba vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami šiuos teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės ar poveikis aplinkai.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 patvirtinto „Apie 15,3 ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano“ sprendinius, sklype Užubalių g. 17 (kad. Nr. 0101/0170:2766) Tikslai:
– Automobilių stovėjimo vietų išdėstymo principo keitimas;
– Susisiekimo komunikacijų išdėstymo koregavimas (įvažiavimų/išvažiavimų į/iš sklypus(-ų) vietos).
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „ARCHICOM“, Antakalnio g. 48A-205, LT-10304 Vilnius. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel. 862066000, el. paštas: donatas@archicom.lt.
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: Detaliojo plano koregavimas pakartotinai viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarką.
Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2022-07-19 iki 2022-08-01 (10 d.d.) imtinai. Susipažinti galima:
– UAB „Archicom“ įmonės patalpose, Antakalnio g. 48A-205, LT-10304 Vilniuje, darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. Kontaktinis asmuo – Donatas Černeckis, tel.: 862066000;
– Pašilaičių seniūnijos patalpose, adresu Žemynos g. 1, Vilnius;
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;
– Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje www.vilnius.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu (el. paštu) visą susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu skirtą laiką. Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta (argumentuotai atsakant), per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

U17_DP_Aiškinraštis

U17_DP_Pagrindinis_brėžinys