Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano koregavimas, keičiant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, sklype Užubalių g. 17 (kad. Nr. 0101/0170:2766)

 

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 15,3ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sprendinių, sklype Nr. 20.3 (kad. Nr. 0101/0170:2766), Užubalių g. 17, koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Detaliojo plano sprendiniai koreguojami LR teritorijų planavimo įstatymo, 28 straipsnio, 9 dalies pagrindu. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m rugsėjo 10 d. sprendimas Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Limoja“

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, LT-10304 Vilnius. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel. 862066000, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 patvirtinto „Apie 15,3 ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano“ sprendinius, sklype Užubalių g. 17 (kad. Nr. 0101/0170:2766)

Tikslai:
– Automobilių stovėjimo vietų išdėstymo principo keitimas;
– Susisiekimo komunikacijų išdėstymo koregavimas (įvažiavimų/išvažiavimų į/iš sklypus(-ų) vietos).

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-05-09 iki 2022-05-20 (10 d.d.) imtinai.

Susipažinti galima:
– UAB „Archicom“ įmonės patalpose, Antakalnio g. 48A-205, LT-10304 Vilniuje, darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. Kontaktinis asmuo – Donatas Černeckis, tel.: 862066000;
– Pašilaičių seniūnijos patalpose, adresu Žemynos g. 1, Vilnius;
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;
– Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje www.vilnius.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu (el. paštu) visą susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu skirtą laiką. Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta (argumentuotai atsakant), per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

2022-04_Užubalių_g_17_DP_Aiškinamasis_raštas

2022-04_Užubalių_g_17_DP_Pagrindinis_brėžinys_n