Informacija apie mero potvarkio pakeitimą ir planavimo darbų programos tvirtinimo įsakymą

 

Informuojame apie techninės klaidos taisymą Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023 m. liepos 11 d. potvarkyje Nr. 955-486/23 „Dėl leidimo rengti apie 2,8 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423,  Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Techninė klaida ištaisyta Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023 m. liepos 21 d. potvarkiu Nr. 955-571/23 „Dėl mero 2023-07-11 potvarkio Nr. 955-486/23 „Dėl leidimo rengti apie 2,8 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“ ir jame pavadinimas išdėstomas taip: „Dėl leidimo rengti apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423,  Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Informuojame apie Administracijos direktoriaus 2023-07-28 įsakymo Nr. 30-1741/23 projektą „Dėl apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detaliojo plano sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu darbų programos tvirtinimo“.

Priedai:

Potvarkio tekstas

Programos tvirtinimo įsakymas

Programa

Teritorijos schema