Informacija apie pakeistą sprendimą dėl Sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-647)

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-13-22-647) pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A30-1192/23 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-25 įsakymo Nr. A30-2223/22 „Dėl leidimo koreguoti Sklypų Pylimėlių g. 6a ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinius sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-647)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų  pastatų teritorijos) Vilniuje), sklypo plotas – 0,0347 ha ir laisvos nesuformuotos valstybinės žemės teritorija. Planuojama teritorija neatitinka kvartalo apibrėžimo, todėl yra nustatoma nagrinėjama teritorija, vakaruose ir šiaurėje ribojama M. Počobuto gatvės, o rytuose – L. Karsavino g.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A30-1192/23 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-25 įsakymo Nr. A30-2223/22 „Dėl leidimo koreguoti Sklypų Pylimėlių g. 6a ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinius sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: planavimo  proceso  inicijavimo  sutarties  pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1756V „Dėl sklypų Pylimėlių  g. 6A ir Saulėtekio alėja 58 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054446) koregavimą sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320): nustačius gatvės raudonąsias linijas prijungti įsiterpusią laisvos valstybinės žemės dalį ir pakeisti sklypo plotą ir ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis  Vilniaus  miesto  savivaldybės  teritorijos  bendrojo  plano  sprendiniais  (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-647).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-647), Vilniaus m. savivaldybės Antakalnio seniūnijoje.

Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Pridedama: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas.

Nuoroda:

Isakymo+pakeitimas

Schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ