Informacija apie pakeistą sprendimą dėl Teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 0,34 ha teritorijoje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-624)

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-13-22-624) pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 30-1640/23 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-14 įsakymo Nr. A30-1513/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinius apie 0,34 ha teritorijoje prie P. Skardžiaus gatvės inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-624.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas kadastro Nr. 0101/0078:832 (plotas 0,2487 ha) ir laisva valstybinė žemė. Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 0,34 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. A30-1513/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS (34 HA SKLYPO) EIŠIŠKIŲ PL. 127 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 0,34 HA TERITORIJOJE PRIE P. SKARDŽIAUS GATVĖS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – T. M., tel. 8 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Suformuoti žemės sklypą (-us) laisvoje valstybinėje žemėje, pagal poreikį numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijoms ar atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti, padalyti esamą žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0078:832) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, didžiausią leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną ir ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-624).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Nuoroda:

Isakymo pakeitimas

Schema