Informacija apie pakeistus Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimo žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu sprendinius (TPD Nr. K-VT-13-22-710)

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje„

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-710)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Kruopiškių g. 5, žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0100:1169), plotas – 0,20 ha

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-07-29 įsakymas Nr. A30-3149/22 „Dėl leidimo koreguoti Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. 8 676 37738, el. p. [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 453 „Dėl Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056193) sprendinius žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir atskirųjų želdinių teritorijos (E), padalinti žemės sklypą į tris žemės sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į BAJ-15-2 funkcinę zoną.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-710) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas 2023-07-17

Pagrindinis brezinys

Skelbimas del pakeistu sprendiniu