Informacija apie pakeistus, Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228) inicijavimo pagrindu, sprendinius (TPD Nr. K-VT-13-22-364)

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

1. Ištaisytos techninės klaidos, aiškinamasis raštas papildytas informacija, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d. 1 p., parengtu detaliojo plano koregavimo projektu teritorijos naudojimo tipas nenustatomas, o nustatoma konkreti naudojimo paskirtis, ir konkretūs žemės naudojimo būdai, taip pat informacija, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 d. 7 p., pagal kurį detaliojo planavimo dokumente nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas – galimos žemės sklypų ribos ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principai (mažiausi ir (ar) didžiausi galimi žemės sklypų dydžiai), planuojamam žemės sklypui Nr. 6 nustatyti mažiausi ir didžiausi galimi žemės sklypų dydžiai. Detaliojo plano pagrindiniame sprendinių brėžinyje planuojamai teritorijai nenustatomas teritorijos naudojimo tipas, planuojamam žemės sklypui Nr. 6 nurodyti mažiausi ir didžiausi galimi sklypų dydžiai.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228) inicijavimo pagrindu, sprendinius (TPD Nr. K-VT-13-22-364)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-07 įsakymas Nr. A30-1354/22, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2022-04-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-59/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000.

Plano rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Planavimo tikslai:keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:0228) ribas ir plotą jį padalinant, sklypuose nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-364) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

PRIDEDAMA:

Dėl+pakeistų+Lazdynų+šiaurinės+dalies++detaliojo+plano+sprendinių_221223 (1)

Pagrindinis+brezinys+Upes+2022-12-22 (1)

Dėl+pakeistų+Lazdynų+šiaurinės+dalies++detaliojo+plano+sprendinių_221223 (1)

Upes+skl+AR+SPRENDINIAI+2022-12-27-1