Informacija apie pakeistus Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Šaltūnų g. 22 (Kadastro Nr. 0101/0051:67) sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Šaltūnų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0051:67) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas, unikalus Nr. 0101-0051-0067 (kadastro Nr. 0101/0051:67),  plotas 0.1170  ha, esantis adresu Šaltūnų g. 22, Lazdynų sen., Vilniaus m. sav.

Atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas, buvo pataisyti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Šaltūnų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0051:67) inicijavimo sutarties pagrindu  sprendiniai:

  • Pakeistas pastatų užstatymo tipas iš Vienbutis blokuotas užstatymas (vb) ir Sodybinis užstatymas (su) į Vienbutis ir dvibutis užstatymas (vd);
  • Aiškinamasis raštas ir Pagrindinis brėžinys papildytas įrašų: Įvažiavimų / išvažiavimų į/iš D kategorijos gatvės vietos gali būti tikslinamos (pastumiamos), išlaikant atstumus bei reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Tuo atveju, jeigu įvažiavimai / išvažiavimai projektuojami vienas šalia kito, įvažiavimai / išvažiavimai atskiriami infrastruktūrinėmis eismo saugumo priemonėmis:
  • Suplanuotiems sklypams nustatytos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos.

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas, unikalus Nr. 0101-0051-0067 (kadastro Nr. 0101/0051:67),  plotas 0.1170  ha, esantis adresu Šaltūnų g. 22, Lazdynų sen., Vilniaus m. sav..

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-30 įsakymas Nr. 30-2766/22 „Dėl leidimo inicijuoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Šaltūnų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0051:67) inicijavimo sutarties pagrindu“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties padalinti žemės sklypą, padalintiems žemės sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,  LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo A. A.

Detaliojo plano rengėjas:  MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g. 7, Vilnius, ir MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Kęstučio g. 41A, Vilnius, tel. +370 615 28588, el.p.: [email protected]

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-898;
  • MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +370 615 28588;
  • Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

altūnų+g_SPRENDINIAI+23_02_21

Šaltūnų++g.22+DP+SPRENDINIAI_+-+23-02-21+Pagrindinis+brezinys+A3