Informacija apie pakeistus, Sklypų Juodajame kelyje 75E detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu, sprendinius (TPD Nr. K-VT-13-22-157)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Atsižvelgus į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pateiktas pastabas, informuojame apie galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendinių pakeitimais.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Juodajame kelyje 75E detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-157)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0158:2539, esantis Vilniaus m. sav., Vilniaus m.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. A30-1/22

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1612 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:340, Nr. 0101/0158:342, Nr. 01011/0158:343) Juodajame kelyje 75E detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00070408) sprendinius sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą į atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties dalyje sklypų pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti servitutus ir pagrindinius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-157) taip pat nuo 2023-02-20 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas3+Juod+kel+15+skl

Sprendiniu+brezinys5-Model