Informacija apie parengtą apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:987) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu ir viešinimo bei pasiūlymų teikimo tvarką

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. A30-1647/20 „Dėl leidimo koreguoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:987) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“; 2021 m. sausio 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-3/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. pl. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, įm. k. 300622140, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės (Z) į kitos paskirties žemę (KT), nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), padalyti sklypą, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais ir viešinamais sprendiniais galima nuo 2022-01-26 iki 2022-02-09 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, Vilnius, el. p. verkiu.seniunija@vilnius.lt, susisiekus su projekto rengėju darbo metu aukščiau nurodytais kontaktais, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt – proceso numeris K-VT-13-21-96. Dėl pandemijos ir Vyriausybės nustatytais ribojimais sudaromos viso sąlygos susipažinti ir teikti pasiūlymus nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir plano rengėjui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais ir el. paštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-96) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo ir pasiūlymų teikimo laiko pabaigos ir viešo susirinkimo metu             2022-02-09, 17 val.:

https://us02web.zoom.us/j/85117051201?pwd=RUpsUDlGRFA1ZEVDVmVySGpaYlo5Zz09

Meeting ID: 851 1705 1201

Passcode: 572329

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas viešinimas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Sprendiniai:Pagrindinis brėžinys