Informacija apie parengtą Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimą žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-710)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-710)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Kruopiškių g. 5, žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0100:1169), plotas – 0,20 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-07-29 įsakymas Nr. A30-3149/22 „Dėl leidimo koreguoti Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. 8 676 37738, el. p. [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 453 „Dėl Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056193) sprendinius žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir atskirųjų želdinių teritorijos (E), padalinti žemės sklypą į tris žemės sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į BAJ-15-2 funkcinę zoną.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-06-12 iki 2023-06-23 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-710).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2023-06-12 iki 2023-06-23 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, darbo metu. Viešas svarstymas įvyks 2023-06-26, 13.00 val. pas plano rengėją.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus):
Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas

Pagrindinis brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ