Informacija apie parengtą detaliojo plano darbų programą

 

Informuojame apie parengtą detaliojo plano darbų programą pagal Administracijos direktoriaus 2023-08-28 įsakymo Nr. 30-1944/23 projektą „Dėl apie 2,1 ha teritorijos prie Gilužio gatvės detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 7 ir 9 dalimis, 25 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 3 d. potvarkiu Nr. 955-642/23 „Dėl leidimo  rengti apie 2,1 ha teritorijos prie Gilužio gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, tvirtinama apie 2,1 (dviejų ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Gilužio gatvės detaliojo plano rengimo sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:1765, Nr. 0101/0167:3910, Nr. 0101/0167:3909,  Nr. 0101/0167:3908, Nr. 0101/0167:3911 ir Nr. 0101/0167:1670) ir gretimoje teritorijoje  inicijavimo sutarties pagrindu planavimo darbų programa (pridedama).

Priedai:

Potvarkio tekstas

Programos tvirtinimo įsakymas

Programa

Teritorijos schema