Informacija apie parengtą Sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-264)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-264)
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,2265 ha žemės sklypas, esantis Daniliškių k., Vilniaus m. sav. ir aplinkinė teritorija
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. A30-437/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO DANILIŠKIŲ KAIME (KADASTRO NR. 0101/0161:242) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 4 (KADASTRO NR. 0101/0161:1613) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel.  370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano (registro Nr. T00059636), patvirtinto Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 30-1546, sprendinius sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0161:1613) į du atskirus žemės sklypus, nustatyti statinių statybos nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus m. sav. teritorijos BP.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-07-18 iki 2022-07-29 imtinai pas plano rengėją darbo metu, savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-264)
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-07-18 iki 2022-07-29 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, ir pas plano rengėją, darbo metu.

Viešas svarstymas įvyks 2022-08-01, 13.00 val. pas plano rengėją.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki viešojo svarstymo pabaigos.
Nuoroda:
Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brėžinys