Informacija apie parengtą sklypo (kad. Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano sprendinių keitimą

 

Planuojama teritorija, plotas: apie 2,0 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. A30-537/20 ”Dėl leidimo inicijuoti  sklypo (kad. Nr. 0101/0162:109) detaliojo plano sprendinių keitimą”, planavimo darbų programa, 2020 m. spalio 21 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-64/20.

Planavimo tikslai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1608 „Dėl teritorijos prie sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano konceptualiosios dalies ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kad. Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano (registro Nr. T00054289) sprendinių keitimą: pakeisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0162:1884, Nr. 0101/0162:1885, Nr. 0101/0162:1886, Nr. 0101/0162:1887, Nr. 0101/0162:1888, Nr. 0101/0162:1889, Nr. 0101/0162:189:1890, Nr. 0101/0162:1891, Nr. 0101/0162:1894, Nr. 0101/0162:1895) naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų, susisiekimo ir inžnerinių tinklų koridorių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, juos sujungti, dalį sklypo (kad. Nr. 0101/0162:1894) prijungti prie sklypo J. Tiškevičiaus g. 22 (kadastro Nr. 0101/0162:1893), suplanuoti du komercinės paskirties  teritorijų naudojimo būdo sklypus ir nustatyti (pakeisti) planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.: (8 5) 211 2616, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:  UAB „ Diverta“, į.k. 302567422, UAB „Link Propierties“, į.k. 305266381, atstovaujama UAB „ Ermitažas“ į.k. 3000090381, Ozo g. 25, LT-07150, Vilnius, tel. 8 5 204 2191, 8 659 55469

Projekto rengėjas: Projekto vadovė  Jurgita Žostautienė (kv. atest. A156),  tel.: 8 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliojo plano keitimu galima susipažinti nuo 2022-02-23 iki 2022-03-09 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-593) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, 02232 Vilnius, ir rengėjo patalpose  P. Vileišio g. 18A -120, Vilniuje, darbo dienomis 12:00 -15.00 val. (iš anksto susitarus telefonu +370 686 47260).

Detaliojo plano keitimas bus pristatomas viešame susirinkime, kuris įvyks 2022 m. kovo 09 d.,  16.00 -17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu ZOOM platformoje.

Vaizdo transliacijos nuoroda : 

https://us02web.zoom.us/j/87167636950?pwd=UUIyTEQ0bTlpdG10OFlidUt5bThpUT09

Meeting ID: 871 6763 6950

Passcode: 883390

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui  ir rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-593) iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.

Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir pasiūlymo motyvus. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta,  gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos

Nuoroda:

Aiskinamasis+raštas

Inžinerinių+tinklų+suvestinis+planas

Pagrindinis+brėžinys