Informacija apie parengtą sklypo (kadastro Nr. 0101/0160:6680) buvusiame Vaidotų kaime detaliojo plano, statybos zonos, ribų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimą sklype Jaunystės g. 115

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypo (kadastro Nr. 0101/0160:6680) buvusiame Vaidotų kaime detaliojo plano, statybos zonos, ribų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimą sklype Jaunystės g. 115.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Jaunystės g. 115 (kad. Nr. 0101/0160:1036), plotas – 0,4558 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2014-12-03 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2147 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0160:6680) buvusiame Vaidotų kaime detaliojo plano tvirtinimo“. (TPD registracijos Nr. T00074647).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, 03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė G. M.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: statybos zonos, ribų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymo koregavimas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-09-11 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Panerių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

 Aiskinamasis rastas

Brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą