Informacija apie parengtą sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Baskų g. 80, Vilniuje

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detalusis planas (TPD registracijos Nr. T00058694).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Baskų g. 80, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0158:2128) yra rytinėje Vilniaus miesto dalyje, Naujosios Vilnios seniūnijoje. Teritorijos plotas – 0,8114 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detalusis planas (TPD
registracijos Nr. T00058694), patvirtintas 2016-06-09 Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1380 „Dėl sklypų (kad. Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio k. detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Juodupio g. 90, Juodupio g. 114 ir Juodupio g. 126 tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Architektūra ir urbanistika“, Kanklių g. 10-6, Vilnius; projekto vadovas R. Š., tel. +370 618 36411, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Praplečiama nustatyta statybos riba ir zona, naikinamas servitutas, koreguojami susisiekimo komunikacijų principai – paliekamas tik vienas įvažiavimas / išvažiavimas. Privalomieji teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentai nekeičiami.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2023-09-04 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Vieša ekspozicija vyks nuo 2023-09-04 iki 2023-09-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buveinėje, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilniuje

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos – 2023-09-15, 17 val. Teikiant pasiūlymus, privalu
nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Basku g. 80-DP KOREKTURA AR-23-08-30

Basku g. 80-DP KOREKTURA-2023-08-28

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą