Informacija apie parengtą Sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-647)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-22-647.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: planavimo  proceso  inicijavimo  sutarties  pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1756V „Dėl sklypų Pylimėlių  g. 6A ir Saulėtekio alėja 58 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054446) koregavimą sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320): nustačius gatvės raudonąsias linijas prijungti įsiterpusią laisvos valstybinės žemės dalį ir pakeisti sklypo plotą ir ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis  Vilniaus  miesto  savivaldybės  teritorijos  bendrojo  plano  sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-06-28 iki 2023-07-12 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-647).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2023-06-28 iki 2023-07-12 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, darbo metu. Viešas svarstymas įvyks 2023-07-13, 13.00 val. pas plano rengėją.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas

Pagrindinis brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ