Informacija apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą rengiant „Apie 79 ha teritorijos tarp Liepkalnio, Salininkų gatvių ir Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalųjį planą

Informacija apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Plano rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Plano pavadinimas – Apie 79 ha teritorijos tarp Liepkalnio, Salininkų gatvių ir Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalusis planas.

Plano rengimo pagrindas (pradžia) – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-21 įsakymas Nr. A30-972.

Plano rengėjas – savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Plano tikslai – žemės sklypų ribų ir plotų, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas (keitimas) vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais. Laisvoje valstybinėje žemėje numatoma suplanuoti sklypus mieto reikmėms (komercinei – ūkinei veiklai vykdyti, visuomenės poreikiams tenkinti), nustatyti galimą teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą (įskaitant esamus, į planuojamą teritoriją patenkančius sklypus), atsižvelgiant į teritorijos prie Pupinės ir Kuzmiškių vietovių detaliojo plano koncepcijos rekomendacijas T1 kvartalui.

Priimtas sprendimas – išnagrinėjus visas gautas vertinimo subjektų išvadas dėl detaliojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu Plano rengėjui adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, darbo dienomis 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.