Informacija apie parengtą Teritorijos prie Plytinės g. 25, 27, 27A ir 27B detaliojo plano servitutų koregavimo sklype, kadastro Nr. 0101/0026:396, adresas Plytinės g. 25, Vilnius, projektą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0026:396, adresas Plytinės g. 25, Vilnius.

Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į. k. 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p. info@miestovizija.lt

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguojami detaliuoju planu nustatyti servitutai.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimas Nr.1-867 „Dėl teritorijos prie Plytinės g. 25, 27, 27A ir 27B detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-09-27 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); taip pat  AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500. Informaciją teikiama tel. +37062073285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-09-27 (5 darbo dienas) AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

03+AR+servitutu+koregavimui+Plytines+25+2022-06-14

Plytines+25+DP+koregavimo+Pagrindinis+brezinys+2022-06-23

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ