Informacija apie parengtą Teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų g. detaliojo plano sklypų sprendinių koregavimo

Informacija apie parengtą Teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 1 ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), pertvarkyto žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimą.

Planuojama teritorija – 6.3166 ha žemės sklypas Nr 1. (Rinktinės g. 3, kadastro Nr. 0101/0033:59) 0.2830 ha žemės sklypas sklypas Nr.2 Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), Žirmūnų sen., Vilnius.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-09-30 d. įsakymas Nr. A30-2737; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2016-10-10 Nr. A72-1711/16 (3.1.36-TD2).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel.: (8 5) 211 2610, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Promola“, įmonės kodas 304029536, Konstitucijos pr. 7, LT-09601 Vilnius.

Rengėjas – UAB “ACON engineering” įmonės kodas 304079432, J. Galvydžio g 5, LT – 08236 Vilnius. modestas@acon.lt, +370 615 44 167.

Planavimo uždaviniai – Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1193 „Dėl teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (reg. Nr. 2476) sklypo Nr. 1 (Rinktinės g. 3, kadastro Nr. 0101/0033:59) ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-917 „Dėl žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:59) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Rinktinės g. 3A (kadastro Nr. 0101/0033:51) ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:59) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas, statybos zonas, statybos ribas, reglamentų ribas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir plėtrą, įvažiavimus ir išvažiavimus, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą, susisiekimo komunikacijų išdėstymą, servitutus pėstiesiems eiti, viešosioms erdvėms įrengti.

Sprendinių viešinimas: detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti darbo valandomis nuo 2017 m. Balandžio 10 d. iki 2017 m. Balandžio 21 d: Žimūnų seniūnijos patalpose (Žirmūnų g. 143 LT-09128, Vilnius), detaliojo plano iniciatoriaus buveinėje Konstitucijos pr. 7, LT-09601 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
Informacija teikiama tel. +370 615 44 167, el. p. modestas@acon.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Pasibaigus viešinimo procedūroms jokie pasiūlymai nebus svarstomi.