Informacija apie parengtą teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Lentupio g. 19A

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-21-411

Planavimo pagrindas: 2020-12-21 iniciatoriaus prašymas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. A30-819/21, 2022-07-25 įsakymas Nr. A30-3081/22, 2021 m. kovo 1 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo
sutartis Nr. A615-59/21
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Iniciatorius: Juridinis asmuo
Rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. 8699 79322, el. paštas: [email protected]
Planuojamos teritorijos adresas: 0,0600 ha žemės sklypas Lentupio g. 19A, kad. Nr. 0101/0024:132
Nagrinėjama teritorija: ~3 ha teritorija, apribota Lentupio, Tverečiaus gatvėmis ir natūralaus barjero – miškų teritorijos.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 336 “Dėl teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano tvirtinimo”, sprendinius sklype Lentupio g. 19A (kadastro Nr. 0101/0024:132) inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo pakoreguoti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
Planavimo uždaviniai: nereikalingi.
Tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros, kraštovaizdžio aspektais.
Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nereikalingas.
Koncepcija: nerengiama.
Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu (vieša ekspozicija) nuo 2022 m. rugpjūčio 24 d. iki 2022 m. rugsėjo 7 d. imtinai galima susipažinti: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-411); planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt; Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiama tel. 8 699 79322, el. p. [email protected].
Viešas susirinkimas vyks: nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. rugsėjo 7 d. 17:00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:
https://us04web.zoom.us/j/77288570801?pwd=IXtysTt

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-411) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys

SPRENDINIAI.+AIŠKINAMASIS+RAŠTAS