Informacija apie parengtą Vilniaus miesto sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto „Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-04-28 įsakymo Nr. A30-1049/20 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Latvių g. 9 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo darbų programos pakeitimo

 

 ĮSAKYMO PROJEKTAS

 DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-04-28 ĮSAKYMO NR. A30-1049/20 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LATVIŲ G. 9 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A30-1049/20 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Latvių g. 9 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ 2 punktu patvirtintos planavimo darbų programos 1 punktą ir jį išdėstau taip“

„1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Latvių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:404), Žvėryno sen. Nagrinėjama teritorija apribota Latvių, Sakalų ir Lenktoji gatvėmis.“

 

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto sav. administracijos Žvėryno seniūnijoje, Sėlių g. 39 Vilnius, (ar jos svetainėje, facebook paskyroje) el. p. zveryno.seniunija@vilnius.lt, tel. 85 211 2975, 8611 13084.

Sudarytos visos sąlygos informaciją teikti nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis ir tam teikiamas prioritetas.