Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-10-11 įsakymo Nr. A30-2177/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto

Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-10-11 įsakymo Nr. A30-2177/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto

ĮSAKYMO PROJEKTAS
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
2018-10-11 ĮSAKYMO NR. A30-2177/18(2.1.22E-TD2) „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO GYVENAMOJO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE
MIGLOS G. 55 (KADASTRO NR. 0101/0029:306) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo 8 punktu,
k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. A30-2177/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ 2 punktu patvirtintą detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą, kurios nauja redakcija buvo išdėstyta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A30-972/19 „Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-10-11 įsakymo Nr. A30-2177/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype
Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“, ir 17 punktą išdėstau taip:
„17. Planavimo terminai: 5 metai nuo planavimo sąlygų išdavimo“.

INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/; Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 852197913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 852112753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; https://vilnius.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Vilniaus miesto sav. administracijos Žvėryno seniūnijoje, Sėlių g. 39 Vilnius, (ar jos svetainėje, facebook paskyroje), el. p. zveryno.seniunija@vilnius.lt, tel. 852112975.

Pastaba: sudaromos sąlygos susipažinti su teisės akto projektu nuotoliniu būdu elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.