Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Sklypo Lobio g. 9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Lobio g. 9 (kadastro Nr. 0101/0009:0614) inicijavimo pagrindu”

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Sklypo Lobio g. 9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Lobio g. 9 (kadastro Nr. 0101/0009:0614) inicijavimo pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – prijungti įsiterpusios laisvos valstybinės žemės plotus, nustatyti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus, tankį ir intensyvumą, maksimalų leistiną pastatų aukštį ir aukštingumą, užstatymo zoną ir užstatymo zonos ribas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

PROGRAMA

9325