Informacija apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl įsakymo projekto „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-01-29 įsakymo Nr. A30-345/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. K3 Geležinio Vilko g. 24 (kadastro Nr. 0101/0008:455) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto ir pakeitimų

 

ĮSAKYMO PROJEKTAS

 

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2021-01-29 ĮSAKYMO NR. A30-345/21 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GELEŽINIO VILKO IR MOKSLININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. K3 GELEŽINIO VILKO G. 24 (KADASTRO NR. 0101/0008:455) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PAKEITIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A30-345/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. K3 Geležinio Vilko g. 24 (kadastro Nr. 0101/0008:455) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ patvirtintą planavimo darbų programą ir papildau 18 punktu:

„18. Nagrinėjama teritorija: teritorija, apribota Geležinio Vilko, Mokslininkų ir Kazimiero Pelčaro gatvėmis.“

 

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: [email protected];

Vilniaus miesto sav. administracijos Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156 Vilnius, (ar jos svetainėje, facebook paskyroje) el. p. [email protected], tel. 85 211 2910.

Sudarytos visos sąlygos informaciją teikti nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis ir tam teikiamas prioritetas.

 

Schema: 8848