Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie parengtą žemės sklypo Daugėliškio g. 28 paėmimo visuomenės poreikiams projektą

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kernavės gatvės rekonstrukcijai atlikti) projektas (toliau – Projektas).

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyresnioji specialistė Daiva Tenikaitytė, tel. (8 52) 11 24 66, el. paštas daiva.tenikaityte@vilnius.lt.

Projekto rengėjas – Savivaldybės įmonė Vilniaus planas, Lvovo g. 25-102,  LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – geografė Vida Bujauskienė, el. pastas: vida.bujauskiene@vplanas.lt.

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-06-13 įsakymas Nr. 1P-277-(1.17 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (žemės sklypo Daugėliškio g. 28 (kadastro Nr. 0101/0032:211) dalies) procedūros pradžios“.

Projekto teritorija –1 458 kv. m  žemės sklypas Daugėliškio g. 28 (kad. Nr. 0101/0032:211).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą Daugėliškio g. 28 atidalijimo būdu, suformuojant apie 610 kv. m   ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir apie 848 kv. m   ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą.

Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2021 m. kovo 12 d. iki  26 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-36107. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.