Informacija apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0036:1285) Pylimėlių g. 44 formavimo ir pertvarkymo projektą

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0036:1285) Pylimėlių g. 44 formavimo ir pertvarkymo projektą. Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-31 įsakymas Nr. 30-2178 „Dėl žemės sklypo Pylimėlių g. 44 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“. Projekto rengimo tikslas – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis ir suformuoti du atskirus žemės sklypus Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Projekto iniciatorius – Kazimir Šeluchanskij, Vismantas Navikas, Daiva Navikienė Projekto rengėjas – UAB „GEOFORTA“, adresas J.Galvydžio g. 4, Vilnius, tel. 8 630 06 572, el. paštas: marius@geoforta.lt. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016 m. liepos 19 d. iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. adresu – J. Galvydžio g. 4, Vilnius. Pasiūlymus bei pastabas teikti projekto rengėjui iki 2016 m. rugpjūčio 1 d.