Informacija apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0036:2398) Pylimėlių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0036:2398) Pylimėlių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektą.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-25 įsakymas Nr. 30-1643 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0036:2398) Pylimėlių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – padalyti esamą žemės sklypą, pakeisti dalies žemės sklypų paskirtį iš kitos į miškų ūkio ir nustatyti rekreacinių miškų sklypų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridirių teritorijos naudojimo būdus.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Projekto iniciatorius – Laimutė Rubinienė; Povilas Rubinas; Tomas Grinevičius; Renata Grinevičienė; Gediminas Klimaitis; UAB „Exvero“; UAB „Deforta“; Inara Ragaišytė; Eugenijus Rubinas.

Projekto rengėjas – UAB „GEOFORTA“, adresas J.Galvydžio g. 4, Vilnius, tel. 8 630 06 572, el. paštas: marius@geoforta.lt.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. liepos 10 d. iki 2015 m. liepos 20 d. adresu – J. Galvydžio g. 4, Vilnius. Pasiūlymus bei pastabas teikti projekto rengėjui iki 2015 m. liepos 20 d.