Informacija apie parengtą žemės sklypų (jų dalių) Talino g. 14 (kadastro Nr. 0101/0167:1331), Talino g. 73 (kadastro Nr. 0101/0019:787) ir žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0167:2622) paėmimo visuomenės poreikiams projektą

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Šiaurinės gatvės rekonstrukcijai atlikti) projektas (toliau – Projektas).

 

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyresnioji specialistė Daiva Tenikaitytė, tel. (8 5) 211 24 66, el. paštas daiva.tenikaityte@vilnius.lt.

Projekto rengėjas – Savivaldybės įmonė Vilniaus planas, Lvovo g. 25-102,  LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – geografė Vida Bujauskienė, el. pastas vida.bujauskiene@vplanas.lt.

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-01-19 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P-29-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Šiaurinei gatvei Vilniuje įrengti) procedūros pradžios“.

Projekto teritorija – 15834 kv. m, įskaitant 7931 kv. m žemės sklypą Talino g. 14 (kad. Nr. 0101/0167:1331) (numatoma paimti visuomenės poreikiams sklypo dalis 517 kv. m ), 5753 kv. m žemės sklypą Talino g. 73 (kad. Nr. 0101/0019:787) (numatoma paimti visuomenės poreikiams sklypo dalis 375 kv. m) ir 2147 kv. m  žemės sklypą Talino g (kad. Nr. 0101/0167:2622) (numatoma paimti visuomenės poreikiams visą sklypą).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus padalijimo būdu:  žemės sklypą Talino g. 14 (kad Nr. 0101/0167:1331) padalyti į du suformuojant 517 kv. m ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir 7414 kv. m ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą; žemės sklypą Talino g. 73 (kad Nr. 0101/0019:787) padalyti į du suformuojant 375 kv. m ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir 5378 kv. m ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą; paimti visuomenės poreikiams žemės sklypą (kad. Nr. 0101/0167:2622).

Susipažinti su parengtu Projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2021 m. kovo 17 d. iki 31 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-37461. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.