Informacija apie parengtų Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano statybos zonos ir ribų koregavimo, sklype Kalvarijų g. 85 sprendinių pakartotinį viešinimą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto valdybos 2000-06-08 sprendimu Nr. 1200V

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Kalvarijų g. 85, Vilnius

Planavimo tikslas: žemės sklype adresu Kalvarijų g. 85, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0023:0117) tikslinti Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000-06-08 sprendimu Nr. 1200V, nustatytą statybos zoną, statybos ribą.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;  tel. (8 5) 211 2000
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Senamiesčio projektai“, Konstitucijos pr. 12-340, LT-09308 Vilnius, tel. (8 685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@gmail.com.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-09-12 iki 2022-09-23 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikiama telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@gmail.com.
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt Žirmūnų seniūnijoje, adresu Žirmūnų g. 143, Vilniuje, nuo 2022-09-12 iki 2022-09-23.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt iki 2022-09-23 imtinai numatyto detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

04.+Galiojantis+DP+A3

05.+Koregavimo+brėžinys

Aiškinamasis+raštas

Atsakymai+į+TPK+metu+pateiktas+pastabas

Vilniaus+m.+sav.+adm.+TPK+Kultūros+paveldo+apsaugos+skyriaus+ir+Kultūros+paveldo+departamento+pateiktų+pastabų+Ekspertinis+vertinimas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ