Informacija apie parengtus sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-21-326

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos per. 3, LT-09308 Vilnius,

tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: http://www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė,
tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. gegužės 28 d.
įsakymas Nr. A30-1853/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinius iniciavimo pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-02 įsakymas Nr. A30-2346/22 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-05-28 įsakymo Nr. A30-1853/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinius inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“, Planavimo iniciatoriaus prašymas.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-326):
Planuojama teritorija: 0,3830 ha žemės sklypas Slucko g. 8 (kadastro Nr. 0101/0032:720), Šnipiškių seniūnija, Vilnius.
Nagrinėjama teritorija: kvartalas, ribojamas Šeimyniškių, Lvovo, Kalvarijų, Krokuvos, Rinktinės ir Slucko gatvių.
Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2545V „Dėl sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055533) sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8, kadastro Nr. 0101/0032:720) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti statinių statybos zoną, pastatų aukštį (neviršijant 23 m), užstatymo tankį (neviršijant 70 proc.), užstatymo intensyvumą (neviršijant 2,0), servitutų vietą ir plotus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Papildomi planavimo reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
SPAV reikalingumas: neprivalomas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Koncepcijos rengimas: nerengiama.
Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
Viešas supažindinimas: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima plano rengėjo UAB CityForm LT biure (S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-326), interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) nuo 2022 09 08 iki 2022 09 22.

Vieša ekspozicija vyks plano rengėjo UAB CityForm LT biure (S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius) nuo 2022 09 15 iki 2022 09 22. Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2022 09 23, 15:00 val., internetinės vaizdo
transliacijos būdu.

Internetinė viešo svarstymo prieiga: https://us02web.zoom.us/j/9713575857

susitikimo ID: 971 357 5857.
Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo – UAB CityForm LT aukščiau nurodytais kontaktais (kontaktinis asmuo – Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p.: g.ratkute@cityform.lt) bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriuje, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (t.y. iki 2022 09 23, 15.00 val.), viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Prašome pasiūlymo kopiją pateikti plano rengėjui, aukščiau nurodytais kontaktais.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ