Informacija apie parengtus Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Sėlių g. 34 inicijavimo pagrindu sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sėlių g. 34 inicijavimo pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-22-67

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Sėlių g. 34, Vilniuje

Dokumento rengimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-22 įsakymas Nr. A30-4288/21

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys, UAB „SportIN Grupė“, Polocko g. 7A, Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: projekto vadovas Giedrius Bireta, tel. (8 685) 39795, el. paštas: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: atlikti patvirtinto „Žvėryno rajono plano“ (registro Nr. T00054568) sprendinių koregavimą sklype Sėlių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0031:305) nustatant teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-05-06 iki 2022-05-20 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-67, dokumento Nr. REG221875), Vilniaus m. sav. tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu [email protected]

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt Senamiesčio seniūnijoje, adresu Odminių g. 3, Vilniuje, nuo 2022-05-06 iki 2022-05-20

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys

Aiškinamasis+raštas.Sėlių34