Informacija apie pataisytą detaliojo plano koregavimo projektą „Teritorijos prie Pilaitės prospekto detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 2 (Jono Budrio g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:1101) inicijavimo sutarties pagrindu“

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje„

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Pilaitės prospekto detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 2 (Jono Budrio g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:1101) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-954).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1016-8499 (kadastro Nr. 0101/0167:1101), plotas 0.8615 ha, esantis adresu Jono Budrio g. 8, Pilaitės sen., Vilniaus m. sav.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-10-04 įsakymas Nr. Nr. A30-3680/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Pilaitės prospekto detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 (Jono Budrio g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:1101) inicijavimo sutarties pagrindu“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, ir MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Kęstučio g. 41A, Vilnius. Projekto vadovas, architektas A. B., tel. +370 615 28588, el.p.: andrius@archus.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-07-17 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-954); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

Informacinis pranesimas po pastabu Budrio 8

Sprendiniai Aiskinamasis rastas 23-06-15

Sprendiniai Pagrindinis brezinys 23-06-14