Informacija apie planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

PROJEKTAS

 

 

Informacija apie planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60 – 1107, Vilnius, tel. 8 615 28588, andrius@archus.lt.

Plano pavadinimas: Sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano sprendinių keitimas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano,  patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2001 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 463 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Rodūnios kelias 30, 32 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, keitimą: pakeisti detaliuoju planu suplanuotos apie 4,2 (keturių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos sprendinius, nustatyti (patikslinti) planuojamai veiklai vykdyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą sklype Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236), sklypo Rodūnios kel. 2 (kadastro Nr. 0101/0080:248) ir laisvos valstybinės žemės dalyse vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis, planavimo organizatorius 2021 m. vasario 9 d. raštu Nr. A51-12294/21(3.3.16.1E-AD24) nustatė, kad detaliojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir vertinimui atlikti atrankos dokumentu bus galima organizatoriaus interneto svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.