Informacija apie planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Teritorijų planavimo dokumento  pavadinimas – Sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

Planavimo tikslas – pakeisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:551) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti sklype vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės naudojimo būdą, padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0164:551) ir sklypą Galvės pl. 144 (kadastro Nr. 0101/0164:552) ir nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas bei plotus. Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo – Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 8.1, 9 ir 15 punktų nuostatomis, detaliojo plano organizatorius 2023 m. sausio 26 d. raštu Nr. A51-15968/23(3.3.16.1E-AD24) nustatė, kad detaliojo plano sprendinių koregavimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Nuoroda: SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma