Informacija apie planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV). Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630)

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel. +37069947231, meiristauab@gmail.com
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto pavadinimas: Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630).

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630)

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-04-29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630)“ Nr. A30-1756/22
Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054992) sprendinių koregavimą ,,B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630): nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis, planavimo organizatorius 2023 m. vasario 3 d. raštu Nr. A51-22128/23(3.3.16.1EAD24) nustatė, kad detaliojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus
atliekamas.
Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir vertinimui atlikti atrankos dokumentu galima: organizatoriaus interneto svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miestopletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Panerių seniūnijoje.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas+-+2023-02-06T133754.993

Skelbimas_2023-02-06