Informacija apie planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Atsižvelgiant į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus, Aplinkos apsaugos agentūros, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento pasiūlymus ir išvadas, planavimo organizatorius 2023 m. liepos 10 d. raštu Nr. A51-115874/23(3.3.16.1E-AD24) priėmė sprendimą, kad detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir nr. 0101/0167:1091) apie 2,98 ha teritorijoje tarp Rantavos ir Cintų gatvių detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-665

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) tarp Rantavos ir Cintų gatvių, Pilaitės sen.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-06-22 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2589/22 „Dėl leidimo rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) apie 2,98 ha teritorijoje tarp Rantavos ir Cintų gatvių detalųjį planą inicijavimo pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė G. M., tel.: 869947231, el. paštas: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2628) ribas ir plotą jį dalinant, pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitą(us) galimą(us) teritorijos naudojimo būdą(us), nustatyti naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir vertinimui atlikti atrankos dokumentu galima organizatoriaus interneto svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimoviesumas/ ir Pilaitės seniūnijoje.

Nuoroda:

Pažyma Nr. A51-11587423(3.3.16.1E-AD24)