Informacija apie pradedamą rengti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Ūšos g. 5 (kadastro Nr. 0101/0081:73) ir Ūšos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0081:74) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-35)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Ūšos g. 5 ir Ūšos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0081:73, 0101/0081:74) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0081:73, 0101/0081:74), esantys Ūšos g. 5 ir 7, Vilnius. Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,37 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A30-4775/22. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. A30-1316/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. +370 676 37738, [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Sujungti žemės sklypus, nustatyti pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Apie viešo aptarimo vietą ir laiką bus paskelbta papildomai.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Isak+keit+Elektroninio+dokumento+nuorasas

Schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ