Informacija apie pradedamą rengti apie 0,6 ha teritorijos prie J. Zikaro gatvės detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-13-23-579)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 0,6 ha teritorijos prie J. Zikaro gatvės detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-23-579).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,60 ha teritorija prie J. Zikaro gatvės.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-06-02 potvarkis Nr. 955-253/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – T. M., tel. +370 676 37738, el. p. [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, nustatyti pagrindinius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: bus paskelbta vėliau www.vilnius.lt, www.tpdris.lt.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: bus paskelbta vėliau.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Savivaldybes+mero+potvarkis+J.+Zikaro+g.

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą