Informacija apie pradedamą rengti Apie 1,97 ha teritorijos prie Baltynės, Balio Šližio gatvių ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio detalųjį planą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-740)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 1,97 ha teritorijos prie Baltynės, Balio Šližio gatvių ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-740)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 1,97 (vieno ir devyniasdešimt septynių šimtųjų) ha teritorija prie Baltynės,  Balio Šližio gatvių ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio, atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. A30-3119/22 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 1,97 HA TERITORIJOS PRIE BALTYNĖS, BALIO ŠLIŽIO GATVIŲ IR VILNIAUS VAKARINIO APLINKKELIO DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel.  370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Suformuoti ir suplanuoti laisvos valstybinės žemės teritoriją, suformuoti gatvių raud. linijas, prie žemės sklypo Baltynės g.5 (kad.Nr. 0101/0038:164) pietinės dalies prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą pakeičiant šio žemės sklypo plotą ir ribas, žemės sklype Baltynės g.5 nekeičiant pagr. žemės paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties obj. teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-740), Vilniaus m. savivaldybės Pilaitės seniūnijoje

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS_Elektroninio+dokumento+nuorašas+(1)

Schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ