Informacija apie pradedamą rengti Apie 2,27 ha teritorijos prie Pamedės ir Rantavos gatvių, Pilaitės seniūnijoje, detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-13-22-346)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 2,27 ha teritorijos prie Pamedės ir Rantavos gatvių, Pilaitės seniūnijoje, detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-346)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2,27 (dviejų ir dvidešimt septynių šimtųjų) ha teritorija prie Pamedės ir Rantavos gatvių, Pilaitės seniūnijoje (sklypų kadastro Nr. 0101/0167:1791, kadastro Nr. 0101/0167:1575, kadastro 0101/0167:1527, kadastro Nr. 0101/0167:1325, kadastro Nr. 0101/0167:1490, kadastro  Nr.  0101/0167:1540, kadastro Nr. 0101/0167:1548, kadastro Nr. 0101/0167:1541)
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A30-818/22 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 2,27 HA TERITORIJOS PRIE PAMEDĖS IR RANTAVOS GATVIŲ, PILAITĖS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO  INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalyti į mažesnius žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-346), Vilniaus m. savivaldybės Pilaitės seniūnijoje
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-346) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų
planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Nuoroda:

Įsakymas+ir+darbų+programa

Schema