Informacija apie pradedamą rengti apie 29,6 ha teritorijos šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano koregavimą sklype F. Bortkevičienės g. 11 (kadastro Nr. 0101/0063:447) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Vadovaujantis 2022-08-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. 30-2238/22 „Dėl leidimo koreguoti apie 29,6 ha teritorijos šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių  detaliojo plano sprendinius sklype F. Bortkevičienės g. 11 (kadastro Nr. 0101/0063:447)  inicijavimo sutarties pagrindu“  rengiamas detaliojo plano koregavimas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-979

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,1027 ha žemės sklypas Felicijos Bortkevičienės g. 11

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-08-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-2238/22 „Dėl leidimo koreguoti apie 29,6 ha teritorijos šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių  detaliojo plano sprendinius sklype F. Bortkevičienės g. 11 (kadastro Nr. 0101/0063:447)  inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Tel. (8 5)211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: privatūs asmenys.

Detaliojo plano rengėjas:  projekto vadovė R. G., Šiaulių g. 5-13 , LT- 01133 Vilnius, tel. 8699 79322, el. p. [email protected], kvalifikacijos atestato Nr. A1993.

Planuojama teritorija, plotas:  0,1027 ha , nagrinėjama teritorija:  apie 0,4 ha teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo pakoreguoti statybos zoną ir ribą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

 SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-979.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-979), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti: projekto organizatoriui aukščiau nurodytu adresu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-979) iki viešinimo termino pabaigos.

Apie viešojo susirinkimo su visuomene datą ir laiką bus informuojama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui  teikiami raštu ir/ar el. paštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Nuoroda:

Planavimo+darbų+programa

Schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ