Informacija apie pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732, Nr. 0101/0063:102, Nr. 0101/0063:751 Strielčiukų gatvėje detaliojo plano koregavimą sklype Strielčiukų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0063:837) inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-23-706.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,1000 ha ploto žemės sklypas Strielčiukų g. 32 ir aplinkinė teritorija.

Dokumento rengimo pagrindas: 2023-08-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1861/23 „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732, Nr. 0101/0063:102, Nr. 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Strielčiukų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0063:837) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Projekto vadovė R. G., Šiaulių g. 5-13 , LT- 01133 Vilnius, tel. 8699 79322, el. p. [email protected], kvalifikacijos atestato Nr. A1993.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:  Nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo patikslinti gatvės raudonąsias linijas ir esant galimybei pagal teisės aktus pakeisti žemės sklypo Strielčiukų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0063:837) ribas bei plotą prijungiant prie sklypo įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Bus informuojama vėliau.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Bus informuojama vėliau.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu ir/ar el. paštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS+RENGTI+DP+KOREKTŪRĄ

PLANAVIMO+DARBŲ+PROGRAMA

SCHEMA

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą