Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, Kernavės gatvėje, Vilniaus mieste

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad Vilniaus mieste pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kernavės gatvės rekonstrukcijai atlikti) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius.

Projekto rengėjas – Savivaldybės įmonė Vilniaus planas, Konstitucijos pr. 3, 3, LT-09601, Vilnius.

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-06-13 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P-271-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypo (jo dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kernavės gatvės rekonstrukcijai atlikti)  procedūros pradžios“.

Projekto teritorija – apie 1388 m2  teritorija, įskaitant 410 m2 žemės sklypą Kernavės g. 22 (kad. Nr. 0101/0032:177) ir žemės sklypą Kernavės g. (kad. Nr. 0101/0032:34) ir apie 600 m2  besiribojančią laisvą valstybinę žemę, kurioje numatoma suprojektuoti lygiaverčius sklypus, pagal projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1P-271-(1.17 E.).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – Pertvarkyti žemės sklypus padalijimo būdu:  Žemės sklypą Kernavės g. 22 (kadastro Nr. 0101/0032:177) padalyti į du suformuojant apie 26 m2 ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir apie 384 m2 visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą;

Žemės sklypą Kernavės g. (kadastro Nr. 0101/0032:34) padalyti į du suformuojant apie 20 m2 ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir apie 360 m2 visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą.

Suformuoti besiribojančioje laisvoje valstybinėje žemėje lygiaverčius žemės sklypus už visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus pagal teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sprendinius.

Projekto rūšis – žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. ZPVP-38118.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto gali būti teikiami projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką bus skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėse.