Informacija apie rengiamą apie 76 ha teritorijos Džiaugsmo g. Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 229, pertvarkytame planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, susisiekimo komunikacijų (įvažiavimo / išvažiavimo iš žemės sklypų) koregavimą – patikslinimą po pastabų

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje„

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 76 ha teritorijos Džiaugsmo g. Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 229, pertvarkytame planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, susisiekimo komunikacijų (įvažiavimo / išvažiavimo iš žemės sklypų) koregavimas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Bagušių g. 24, Vilnius (kad. Nr. 0101/0157:1207), plotas – 0,0506 ha ir Bagušių g. 22, Vilnius (kad. Nr. 0101/0157:1028), plotas – 0,0506 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2004-12-29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tatybos sprendimu Nr. 1-636 „Dėl teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano tvirtinimo“. (TPD registracijos Nr. T00055859)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, 03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė G. M.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypų susisiekimo komunikacijas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas Atsakymai – Teritoriju planavimo komisijos metu gautas pastabas Brezinys