INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Koreguojami teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 3/2 (Giedraičių g. 3, kadastro Nr. 0101/032:1063) sprendiniai.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A30-1578.

Detaliojo plano koregavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 335 “Dėl teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 346) sklypo Nr. 3/2 (Giedraičių g. 3, kadastro Nr. 0101/0032:1063) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), žemės sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano keitimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė, tel. (85)2112750.

Detaliojo plano keitimo iniciatorius: UAB “Solverta”, Lvovo g. 25, Vilnius, kontaktinis asmuo Viktoras Zubrecovas, tel. +37068603560, elektroninis paštas: viktoras.zubrecovas@gmail.com.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, tel. (85)2667726, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, tel.+37069979001.

Detaliojo plano koregavimo viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2015 m. liepos 15 d. iki 2015 m. liepos 28 d. imtinai D. Krungolco įmonės patalpose, adresu Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių, vadovaujantis 2015 m. birželio 18 d. teritorijų planavimo proceso incijavimo sutarties Nr. A72-786/15(3.1.36-AD4), 4.5. punktu dėl planavimo organizatoriaus suteiktų įgaliojimų, galima siųsti planavimo iniciatoriui UAB „Solverta“, adresu Lvovo g. 25, LT-09325, Vilniaus m. sav., arba elektroniniu paštu: viktoras.zubrecovas@gmail.com, per visą susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Pasiūlymai bus registruojami, nagrinėjami ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.