Informacija apie rengiamą Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Šaltūnų g. 8A (kadastro nr. 0101/0051:117) ir Šaltūnų g. 8B (kadastro nr. 0101/0051:65) iniciavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Lazdynų rajono žemutinės terasos detalusis planas (registro Nr.T00056335).
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,1873 ha teritorija tarp Šaltūnų g. ir Neries upės Vilniaus m. sav. Lazdynų sen.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2022-08-29 Nr. 30-2736/22  „Dėl leidimo koreguoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinius sklypuose Šaltūnų g. 8A (kadastro nr. 0101/0051:117) ir Šaltūnų g. 8B (kadastro nr. 0101/0051:65) iniciavimo sutarties pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Devyni architektai“ , Kareivių g. 19 – 176, Vilnius, mob.tel. +370 698 81 941, el.p. [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-02-21 iki 2023-03-07 imtinai, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. projekto rengėjo patalpose Kareivių g. 19 – 176, Vilniuje, susitarus telefonu +370 698 81 941, el. paštu: aru[email protected] www.vilnius.lt, www.tpdris.lt,(TPD Nr. K-VT-13-22-808),  Lazdynų seniūnijos patalpose, Erfurto g. 29, Vilniuje nuo 2023-02-27 iki 2023-03-07 imtinai
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Ekspozicija Lazdynų seniūnijos patalpose, Erfurto g. 29, Vilniuje nuo 2023-02-27 iki 2023-03-07 imtinai.

Viešas aptarimas vyks: nuotoliniu būdu 2023-03-07, nuo 17:00 val.

Prisiregistravus per SKYPE: https://join.skype.com/EZTQFGlzY6CE
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2023-03-07, 17:00 val.
Nuoroda:

atsakymas+Elektroninio+dokumento+nuorašas

Šaltūnų_8A_8B++DP+pagrindinis+brėžinys

Šaltūnų+8A_8B+DP++aiškinamais+raštas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ