Informacija apie rengiamą sklypo Tuskulėnų g. 33 (k/nr. 0101/0033:697) detaliojo plano (reg. Nr. 2591) sprendinių koregavimą

Šv.Ignoto g. 5, Vilnius Įmonės kodas 125921419

Tel. 261 11 15, faksas 212 27 53 Atest. Nr. 3046

e-mail: smartas@smartas.lt

Informacija apie rengiamą sklypo Tuskulėnų g. 33 (k/nr. 0101/0033:697) detaliojo plano (reg. Nr. 2591) sprendinių koregavimą.

————————

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-03-31 d. įsakymas ir planavimo programa Nr. A30-919; 2016-04-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-812/16(3.1.36-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, teritorijų planavimo viešumas; kontaktinis tel. (8 5) 211 27 50, D.Eidukonytė.

Planavimo iniciatorius: UAB „Linkmenų būstas“, A. Goštauto g. 40A, Vilnius, tel. +3706 861 6529, el. p. daiva.marcinkeviciene@eika.lt.

Rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Šv. Ignoto g. 5, 01144 Vilnius, tel./faks. (85) 2626113, el. p. smartas@smartas.lt.

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. 1-1606 „Dėl sklypo Tuskulėnų g. 33 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2591) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės sklypo naudojimo būdą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Sprendinių viešinimas: su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Žirmūnų seniūnijos patalpose (Žirmūnų g. 143, 09128 Vilnius) darbo valandomis nuo 2016 m. rugpjūčio 4 d. iki 2016 m. rugpjūčio 19 d., detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (85) 2626113, el. p. violeta@smartas.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2016-08-19. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

PV D.Sabaliauskienė

Kont. tel. +3706 875 5415