Informacija apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitą

 

Informuojame, kad pradėta rengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2021 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-972, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita už 2021-2022 metus.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsena atliekama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – BP) sprendinių įgyvendinimo programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 30-2400/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos tvirtinimo“ (kartu su šiuo įsakymu buvo patvirtintas BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas (1 priedas) bei BP stebimų rodiklių sąrašas (2 priedas)).


Stebėsenos organizatorius
– Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, telefonas (8 5) 211 2000, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Kilus klausimams, galima kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėją Benių Bučelį (tel. +370 5 219 7913; +370 694 80 937, el. paštas benius.bucelis@vilnius.lt) arba į skyriaus patarėją Jolitą Bernatavičienę (tel. +370 5 211 2756; +370 686 47 497, el. pastas jolita.bernataviciene@vilnius.lt).


Stebėsenos rengėjas
– UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, 09320 Vilnius, telefonas +370 601 31184, el. paštas info@vplanas.lt.

Stebėsenos ataskaitos rengimo pradžia/pabaiga – 2022-08-11/2023-07-31.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus rengiamai bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai adresu Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt.

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (atsisiųsti)